ARAMA

YÖN HAKKINDA

Yön Koleji olarak biz, ismimizin taşıdığı anlam ve yüklendiğimiz misyon doğrultusunda kültürel, sanatsal ve sosyal yönü gelişmiş, ulusal ve uluslararası değerlerle donanmış, öz güveni yüksek, ülkesine ve dünyaya değer katacak mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Eğitimi sadece akademik yapıya odaklı tek yönlü süreçten çıkarıp, bireysel farkındalık yaratan sosyal sorumluluk projelerine de imza atarak öğrencilerimizin yeryüzündeki tüm canlıları seven, barışçıl, evrensel değerlerle bütünleşmiş ve geleceğe “yön” veren bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Öğrencilerimize anaokulundan başlayarak İngilizcede ve Almancada ana dil yeteneği edindirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımız, en üst düzeyde yabancı dil eğitimi almış Türk öğretmenlerimizin yanı sıra, ana dili İngilizce ve Almanca olan eğitimcilerimizle birlikte çalışma fırsatını yakalamış oluyor.

Öğrenci odaklı çalışan, bilimsel ve deneysel yaklaşım önceliğini benimseyerek çocuklarımızın kendi kendine yetebilen, projeler üretebilen mutlu bireyler olmasını sağlayacak faaliyetleri sayesinde, onları teorik bilgilerle gerçek hayat arasında bağ kurabilmeye ve analitik düşünme tarzını benimsemeye yönlendiriyoruz.