ARAMA

Ortaokul

Öğrencilerimizin proaktif öğrenme sürecinde daha etkin rol almalarını sağlarken YönX eğitim modeli çerçevesinde üretkenlik ve girişimciliği işleyerek öğrencilerimize "öğrenmeyi öğretmeyi" hedefliyoruz. Öğrencilerimizi doğru yönlendirerek soyut düşünmelerini sağlayıp, farklı alanlarda uygulamak üzere kalıcı kişisel beceriler kazandırıyoruz.

• Kur sınıflarına ayrılmış İngilizce ve Almanca Dil Eğitimi
• Uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlık(Cambridge,Pearson)
• Akademik sınavlara hazırlık(Hafta sonları Etüt ve Özel Ders imkanları)
• Algoritmik düşünme Yöntemi Uygulaması (Çözmek istenilen bir problemin net basit ve küçük adımlar halinde nasıl yapılacağının belirlenmesi ve sıralanması.)
• Uluslararası projelere katılım
• Uluslararası öğrenci değişim programı
• Challenge Q
• Konu analizi edilmiş sınav sonuçları ve Ölçme Değerlendirme
• Öğrenci kulüpleri (MUN,Belgesel Kulübü,Yemek Kulübü vb.)