ARAMA

AKADEMİK EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ

Erken çocukluk eğitimi, çocukların en önemli dönemlerinde verilen eğitimdir. Yön Koleji’nde bu dönemi destekleyen zengin içerikli YönX eğitim modeli uyguluyoruz.

• Her sınıfta tüm gün, biri yabancı olmak üzere iki İngilizce öğretmeni ile %100 İngilizce eğitimi
• İkinci dil Almanca
• Akran öğrenme
• Akademik ve sosyal gelişim
• Uygulamalı branş dersleri
• Robotik ve Kodlama
• Akıl oyunları
• Atıktan sanata

İLKOKUL

İlkokul; kişilik gelişimi, otodisiplin oluşturma, çalışma alışkanlığı kazanma, hedef ve amaçların belirlenmesinde çok önemlidir. Çocukların bireysel yeteneklerini ortaya çıkaran, özgüvenlerini geliştiren ve zengin bir yelpazeye sahip etkinliklerle eğitimi destekliyoruz. Ezberden uzak, öğrenme ortamının sadece sınıf içi olmadığı, yaşam becerilerinin kazandırıldığı öğrenciler yetiştiriyoruz.

• Seviyesinde uzman sınıf öğretmenleri
• Anadil seviyesinde İngilizce
• 1. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil: Almanca
• Akademik sınavlara hazırlık
• Robotik ve Kodlama
• Akıl oyunları
• Uygulamalı alan gezileri
• Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri
• Atıktan sanata
• Innovation Center

ORTAOKUL

Öğrencilerimizin proaktif öğrenme sürecinde daha etkin rol almalarını sağlıyoruz. Yön Koleji YönX eğitim modeli çerçevesinde üretkenlik ve girişimciliği işleyerek öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizi doğru yönlendirerek soyut düşünmelerini sağlayıp, farklı alanlarda uygulamak üzere kalıcı kişisel beceriler kazandırıyoruz.

• Planlama ve danışmanlık
• İngilizce ve Almanca dil eğitimi
• Akademik sınavlara hazırlık
• Algoritmik düşünme
• Uluslararası projelere katılım
• Uluslararası öğrenci değişim programı
• Akran mentörler
• Challenge Q
• Innovation Center
• Öğrenci kulüpleri (MUN, belgesel kulübü, vb.)
• Students’ Network
• Atıktan sanata