ARAMA

FARKLILIKLARIMIZ

Mentor, akıl danışılabilecek bilge ve güvenilir kişi demektir. Eğitim sahasında akademik başarıyı ve okuldan duyulan memnuniyeti artırıp öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla birçok farklı mentorluk yaklaşımından faydalanılmaktadır. “Akran Mentorluk” da eğitim sürecinin sağlıklı ilerlemesine büyük katkı sağlayan mentorluk türlerinden biri olarak kabul görmektedir.

Akran mentor; kendisiyle aynı yaş grubundan kişilere akıl verebilecek kadar donanımlı, aynı zamanda güvenilir olmalı ve karşılıklı anlayışa dayalı ilişkiler geliştirme sürecinde pusula işlevi görmelidir.

Akran mentor programındaki bir öğrenci, kendinden bir ya da iki sınıf aşağıda olan başka bir öğrenciye kendisinin güçlü olduğu bir alanda “yardımcı öğretmen” anlamında mentor olur. Onu takip eder ve o alanda arkadaşının başarılı olmasını sağlar.

Böylece bir akran programında yer alan öğrenciler sorumluluk almayı, planlamayı, ilişki kurmayı, bir konuyu anlaşılır şekilde anlatmayı ve takip etmeyi öğrenirler. İyi oldukları alanda gerçekleştirdikleri bu tür bir faaliyet, zaman içinde öz güvenlerini artırır. Kazanılan bu güçlü öz güven, diğer alanlarda daha başarılı olmalarını sağlar.

Akran Mentor:
• Mazeret üretmez ve çözüm odaklı ilerler.
• Yenilikçi ve yaratıcıdır.
• Yardımcı, destekleyici ve yapıcıdır.
• Yol göstericidir.
• Farklılıklara saygılıdır.
• Arkadaşlık yelpazesi geniştir.
• Akla uygun davranır.
• Kararlarında ölçülü ve duyarlıdır.

ROBOTİK

Robotik ve kodlama derslerimizde algoritmik düşünmeyi destekleyen programlar kullanarak kodlamanın temellerini atıyor ve öğrencilerimizi yazılımın farklı dillerini öğrenebilecekleri seviyeye getiriyoruz. Çocuklarımız, robotik ve kodlama dersimizde algoritmik düşünme algısını geliştirerek bu bilgiyi hayatın içerisine entegre edebilecek seviyeye gelmekte, 3D yazıcıda somutlaştırabilecekleri görsel ürünler tasarlayabilmektedirler.