ARAMA

SANAT & SPOR

SATRANÇ

Yaşamın bir izdüşümü, bir simülasyonu olarak düşünülen satrancın çocuk eğitiminde olumlu ve kalıcı etkileri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Güçlerini, yeteneklerini daha iyi tanıyarak bunları açığa çıkarmaya ve doğru kararlar alabilmeye yardımcı olma gibi birçok yararı olan satrancı, çocuklarımızın eğitiminde bir araç olarak kullanıp hayata yönelik mesajlarını satranç modeli üzerinden vermelerine olanak tanıyoruz.

DRAMA

Ezbere dayalı bir eğitim modeli; çocukların zihinsel gelişiminin, araştırma yapmasının, paylaşmayı öğrenmesinin önündeki en büyük engeldir. Demokratik tutum ve davranış geliştirme, estetik bir yaşam biçimi oluşturabilme, grupla birlikte hareket edebilme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, yaratıcılığın önünü açma, sorgulama gibi birçok kazanımı olan drama; çocuğu geliştirip yetiştiren başlı başına bir eğitim sahasıdır.

“Yön Koleji Drama Atölyesi” de bu özellik ve kazanımlardan yola çıkılarak öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar derslerinde yapılan çalışmalar, farklı boyama yöntemleri ve aktivitelerle desteklenerek bireysel çalışma ya da grup çalışması olarak gerçekleştirilir. Her derste farklı sanatçılar ve sanat akımları, resimde derinlik, çizgi-leke ve form gibi elemanlar üzerinde detaylarıyla durulur. Öğrencilerimiz yarışmalara hazırlanır, belirli gün ve haftaları resmeder, proje çalışmaları geliştirir ve bunları pratiğe döker. Ortaya çıkan bütün bu ürünler, yıl sonu etkinlik programında sergilenir.

MÜZİK
Müzik derslerimiz “Her Yerde Müzik” temasından yola çıkılarak her yaş grubunun gelişim özelliğine uygun yöntem ve hedefler göz önüne alınarak planlanır. Öğrencilerimizin müzikle kurdukları bağı öz güvenle harmanlayıp yaşamlarıyla bütünleştirmelerini amaçlayan eğitim sistemimiz, her seviyeye uygun aktivitelerle zenginleştirilmiştir. Başarının kişiye özel olduğu inancıyla hareket eden eğitmenlerimiz; öğrencilerimizin keyifle çalışabileceği bir sanat ortamı oluşturur ve onları yetenekleri doğrultusunda bir enstrüman seçmeye yönlendirir.

BEDEN EĞİTİMİ

Yön Kolejinde futbol, tenis, basketbol, hentbol, okçuluk, jimnastik, atletizm, masa tenisi, badminton, düzen alıştırmaları gibi birçok dalda eğitim verilmekte ve beden eğitimi derslerinde oluşturulan bu sağlam altyapının uzmanlık seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir.