ARAMA

YÖNX ORTAOKUL

YÖNX ORTAOKUL

Öğrencilerimizin proaktif öğrenme sürecinde daha etkin rol almalarını sağlıyoruz. Yön Koleji YönX eğitim modeli çerçevesinde üretkenlik ve girişimciliği işleyerek öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizi doğru yönlendirerek soyut düşünmelerini sağlayıp, farklı alanlarda uygulamak üzere kalıcı kişisel beceriler kazandırıyoruz.

• Planlama ve danışmanlık
• İngilizce ve Almanca dil eğitimi
• Akademik sınavlara hazırlık
• Algoritmik düşünme
• Uluslararası projelere katılım
• Uluslararası öğrenci değişim programı
• Akran mentörler
• Challenge Q
• Innovation Center
• Öğrenci kulüpleri (MUN, belgesel kulübü, vb.)
• Students’ Network
• Atıktan sanata